هنر بنا سازه


نام مدیر:
فرهاد حقیقت شناس
email@example.com
021- 88878024, 88878318
021- 88661698 (Fax)
info@absiran.com
www.absiran.com
1784

شرح مختصری از فعالیت ها

ساخت نمای آلومینوم وکامپوزیت، شیشه ها وپنجره های آلومینیومی وعضو انجمن کامپوزیت ایران


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید