گروه صنعتی سجادپلاست شرق


نام مدیر:
حمید اسدیان
email@example.com
0915-3049529
051-37412576 (Fax)
 
247

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع پاکت فریزری ساده ولب چسب وسفره یکبارمصرف


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید