گروه صنعتی گلریز قم


نام مدیر:
مقدم
email@example.com
(Fax)
info@golrizpet.com, kpqco@yahoo.com
www.golrizpet.com
3332

شرح مختصری از فعالیت ها

گرانول P.E.T، گرید بطری، گرید نساجی، انواع الیاف پلی استر هالو و سالید، پریفورم، الیاف دو جزئی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید