گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان


نام مدیر:
سید ابوالحسن سید خاموشی
email@example.com
021-88645435-36
021-88645425 (Fax)
info@iipgc.com
www.iipgc.com
3191

شرح مختصری از فعالیت ها

سرمایه گذاری در سهام شرکت های فعال در زمینه تهیه و تولید مواد و محصولات پتروشیمی ، شیمیائی و فرآورده های فرعی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید