گروه صنعتی معدنی برنا


نام مدیر:
محمد فلاح
email@example.com
021- 88756303
021- 88756303 (Fax)
hazratiengineer@yahoo.com
2794

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده میکا، مسکوویت وورمیکولیت، دانه بندیهای سیلیسی جهت نمای خارج ساختمان


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید