فرسا شیمی


نام مدیر:
محمود نجفی اصل
email@example.com
(Fax)
info@farsachimie.com
www.farsachimie.com
16973

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید منو اتیلن گلایکول، دی اتیلن گلایکول، تری اتیلن گلایکول


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی


اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید