انرژی کویر پایا


نام مدیر:
علی آسایش
email@example.com
021-8542-88647637-88647319-88647291
021-88777324 (Fax)
info@energykavir.com;farnaz.pourshahab@energykavir.com
www.energykavir.com
2542

شرح مختصری از فعالیت ها

پیمانکار سیستم های برق کنترل- مهندسی تامین تجهیزات و اجرای سیستم های F&G-DCS-PMS-ESD-PDCS-SCADA


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی


اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید