انرژی دانا


نام مدیر:
محمد ایروانی
email@example.com
021-24311000
021-26405003 (Fax)
info@danaenergy.ir
www.danaenergy.ir
52

شرح مختصری از فعالیت ها

شرکت انرژی دانا به عنوان اولین شرکت خصوصی تائید صلاحیت شده در حوزه اکتشاف و تولید با داشتن بیشترین تفاهم نامه با شرکت های معتبر خارجی برای توسعه میادین ایران از پیشتازان صنعت نفت و گاز ایران می باشد. انرژی دانا در طول سالهای اخیر فعالیت های خود را در بخش های توسعه میدان، خدمات بالادستی، تجارت انرژی گسترش داده است.


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید