صنایع بسته بندی داروپات شرق


نام مدیر:
سید حمید صباحی
email@example.com
021-22898308-17
021-22898320 (Fax)
daroupatshargh@gmail.com
www.daroupat.com
4208

شرح مختصری از فعالیت ها

انواع فیلم های پلیمری از قبیل HIPS, PVC/PE, PET/PE, PVC,PVDC,PP,PET و لیبل شرینک با چاپ هشت رنگ، اولین و بزرگترین تولید کننده فیلم محافظ برای بسته بندی صنایع دارویی و غذایی


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید