دریا پالا انرژی


نام مدیر:
سید مهدی رضویان
email@example.com
(Fax)
info@dp2energy.com
 www.dp2energy.ir
2911

شرح مختصری از فعالیت ها

انجام و ارائه خدمات مهندسی و اجرا در ارتباط با پروژه های صنعتی بخصوص در رشته های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، خطوط انتقال نفت و گاز و پروژه های زیست محیطی، خطوط انتقال شبکه توزیع آب شهری و صنعتی و تصفیه خانه های آب و فاضلاب وپساب های صنعتی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید