بشکه سازی فولاد سلفچگان


نام مدیر:
دین الله
email@example.com
(Fax)
info@bfsdrums.com
www.bfsdrums.com
2210

شرح مختصری از فعالیت ها

انواع بشکه جهت مصرف در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، رنگ و رزین ، مواد غذایی بهداشتی و دارویی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید