حمل و نقل بین المللی و داخلی بوتان ران


نام مدیر:
خسرو کاردگر
email@example.com
021-88739894
021-88500890 (Fax)
info@butanerun.com
www.butanerun.com
3315

شرح مختصری از فعالیت ها

حمل چند وجهی و زنجیره تأمین، حمل مواد شیمیایی و پتروشیمی، حمل گاز مایع، مایعات تحت فشار و کالای خطرناک، حمل کالای عمومی جاده ای، صدور بارنامه، عملیات ترخیص و فورواردری و لجستیک


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی


اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید