بهینه پوشش جم


نام مدیر:
email@example.com
021-88512128-9/021-88763937-8
021-88760252 (Fax)
info@bpj-co.com
www.bpj-co.com
409

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین فیلم های PVC در گریدهای دارویی ،بسته بندی غذایی و...


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید