بورس کالای ایران


نام مدیر:
حسین پناهیان
email@example.com
(Fax)
Info@ime.co.ir
www.ime.co.ir
1983

شرح مختصری از فعالیت ها

عرضه و فروش کلیه محصولات صنعتی ، معدنی ، پتروشیمی ، کشاورزی ، معاملات آتی سکه


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید