بهدیس تسمه


نام مدیر:
مصطفی خراسانی زاده
email@example.com
021- 88802443
021- 88802445 (Fax)
1701

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید تسمه های پلاستیکی دستگاههای تسمه کشی و لوازم جانبی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید