پترو آرتون


نام مدیر:
سعید فهیمی
email@example.com
021- 88824897, 88826894
021- 88825710 (Fax)
info@petroartoon.com
www.petroartoon.com
5613

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده عایق سرد (PIR) و (PUF)، تأمین کننده عایق های گرم، نماینده انحصاری شرکت Finetec و (SHC(FOSTER کره جنوبی ، شرکت مهندسی و اجرای EPC


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی


اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید