آرین پلاستیک


نام مدیر:
مهدی حدادی
email@example.com
021- 55259758, 55259767
021- 55274919 (Fax)
denapacka@yahoo.com
www.denapack.ir
1800

شرح مختصری از فعالیت ها

انواع تسمه های خودکارودستی با چاپ روی تسمه، انواع دستگاه های تسمه کش خودکارونیمه خودکار


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید