پارس پویش


نام مدیر:
امید علیزاده نیک
email@example.com
021-55815890-11
021-55815911 (Fax)
info@3p1.ir
www.3p1.ir
2273

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع مستربچ های، سفید، مشکی، رنگی، افزودنیها، کامپاند کربنات، مستربچ فوم، مستربچ های شیشه ای و ...


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید