الیاف


نام مدیر:
حسین نژاد
email@example.com
(Fax)
info@aliafco.com
www.aliafco.com
2081

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع چیپس پلی آمید 6 با مصارف صنعتی و نساجی، تولید کننده انواع نخ نایلون فیلامنت


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید