الیاف گلریز قم


نام مدیر:
محمد جواد مقدم
email@example.com
(Fax)
master@golrizpet.com
www.golrizpet.com
3816

شرح مختصری از فعالیت ها

گرانول P.E.T گرید نخ های صنعتی، گرانول پت گرید فیلم، الیاف پلی استر سالید، الیاف پلی استر هالو


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید