آریان غرب کردستان


نام مدیر:
اقبال صادقی
email@example.com
(Fax)
aryanpipe2@yahoo.com
2949

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده اتصالات PVC نیمه قوی در حوزه کاریرد BD از سایز 63 الی 160 میلیمتر


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید