گروه صنایع شیمی ساختمان آبادگران


نام مدیر:
سیدالبرز مجذوب حسینی
email@example.com
87754
87754 (Fax)
info@abadgarangroup.com
www.abadgarangroup.net
5281

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع مواد شیمیایی ساختمان ، آزمایشگاه آکرودیته، گروه پژوهشی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید