حمل و نقل پرستوهای مهاجر نایبند


نام مدیر:
فاورق محمودی
email@example.com
0773-7367070
0773-7367575 (Fax)
info@pmn-tco.com
www.pmn-tco.com
3026

شرح مختصری از فعالیت ها

حمل و نقل و خدمات لجستیک و جابجایی انواع کالا اعم از مواد خشک پتروشیمی و مایعات نفتی و پتروشیمی


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید