اسپین الکتریک


نام مدیر:
محمد حسین طاهری
email@example.com
021-88682613-14
021-88687600 (Fax)
spinelectric@gmail.com, info@spinelectric.com
www.spinelectric.com
2088

شرح مختصری از فعالیت ها

تهیه، حمل، نصب، راه اندازی و نگهداری سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک و سیستم های صوت و پیام رسانی صنعتی با قابلیت سازگاری با محیط های پرخطر


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید