بازرگانی بلالی ( پلیمران )


نام مدیر:
امیر بلالی
email@example.com
021-88106731-4
021-88106731-4 (Fax)
info@polymeran.com, sales@polymeran.com, ceo@polymeran.com
www.polymeran.com
2222

شرح مختصری از فعالیت ها

صادرات محصولات پلیمری، وب سایت شرکت بازرگانی بلالی، قیمت های لحظه ای، تامین و توزیع داخلی


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید