حمل و نقل اطمینان پرواز


نام مدیر:
حمید رضا ماندگار
email@example.com
0615-2241263
0615-2241263 (Fax)
etminanparvazcompany@yahoo.com
2299

شرح مختصری از فعالیت ها

تخصص در حمل مواد پتروشیمی در جنس و گریدهای مختلف، حمل روزانه بالغ بر 2500 تن در روز از کلیه مجتمع های واقع در بندر امام خمینی در عرصه مواد و مایعات، حمل محصولات تجاری از قبیل غلات و آهن آلات و ترخیص و مشاوره امور کمرگی بازرگانی و ترانزیت، عضو هیئت انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ( مدیریت )


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید