بادا - ایران


نام مدیر:
امیر کرمانشاچی
email@example.com
021-22066506-7
021-22361214 (Fax)
sates@badairan.ir, info@bada.de
www.bada.de
2782

شرح مختصری از فعالیت ها

PA46, PA6, PA606, PA6/606, PA12,PBT,PBT+PET,PBT+FG,POM,ABS,ABS+PC,ABS+PA,PPS,PPA,PC,TPV(PP+EPDM),TPE-S(S&S/SEBS),TPU,TPE,TPE-E, Other special&/end


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید