نارفوم کار


نام مدیر:
علیرضا اوجانی
email@example.com
021-88527812-9
021-88527841-2 (Fax)
info@narfoamkar.com
www.narfoamkar.com
3133

شرح مختصری از فعالیت ها

مجری کلیه طرح های ایمنی و آتش نشانی، تولید و نصب و راه اندازی کلیه سیستم های خبر و هشدار دهنده، اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی، مجری کلیه سیستم های الکتریکی و الکترونیکی شامل ابزار دقیق و سیستم های حفاظت الکترونیک، تولید لباس های کار و فرم و ضد حریق، تولید ماشین آتش نشانی، سیستم های آشکار ساز گاز


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید