بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون ( ایریسا )


نام مدیر:
محمد طاهری انارکی
email@example.com
031-36660730
031-36660745 (Fax)
info@irisaco.com
www.irisaco.com
2327

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه خدمات طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و مشاوره در حوزه های سیستم اتوماسیون صنعتی، کنترل و ابزار دقیق، سیستم های اطلاعاتی، شبکه و زیرساخت


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید