حمل و نقل درخشان کیمیا بار


نام مدیر:
ساسان درخشان
email@example.com
0773-1375255
0773-1375259 (Fax)
info@derakhankimiabar.ir
1779

شرح مختصری از فعالیت ها

حمل و نقل کالای جاده ای، حمل محصولات پتروشیمی، حمل انواع کالاهای بندری


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید