حمل و نقل بندر تریلر


نام مدیر:
آرش بیداویسی
email@example.com
0615-2241269-1279
0615-2241273-1289 (Fax)
bandar.trailer@yahoo.com
1832

شرح مختصری از فعالیت ها

جابجایی و حمل کالا از کلیه پتروشیمی ها و اسکله از مبدا بندر امام خمینی به سایر نقاط کشور


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید