پیشگامان کار با طناب آسیا ( پیراکو )


نام مدیر:
محسن نظرتواسونی
email@example.com
021-44323022,44338550
021-44419814 (Fax)
info@piraco.ir
www.piraco.ir
1991

شرح مختصری از فعالیت ها

اجرای پروژه های تخصصی کار در ارتفاع شامل تعمیر و نگهداری، تعمیر و Lifting، پروژه های Rock Fall و غیره، آموزش تخصصی کار در ارتفاع و جلوگیری از سقوط و دکل بانی، تامین تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع و Safety Net و Life line و تجهیزات نجات از ارتفاع


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید