دانش آفرینان نیک اندیش ( دانا )


نام مدیر:
محمد نژاد
email@example.com
021-66945718,9
021-66945718,9 (Fax)
info@daanaa.ir
www.daanaa.ir
4210

شرح مختصری از فعالیت ها

خدمات مشاوره، ارائه راهکارهای مدیریتی، برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری آزمون های بین المللی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید