سامی پمپ نیرو


نام مدیر:
مسعود کردستانی
email@example.com
021-88066618,88066623
021-88040530 (Fax)
info@spn-co.com
www.spn-co.com
5024

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین و ساخت پمپ های تزریق و انتقال مواد شیمیایی، تامین و ساخت سیستم های پکیج تزریق مواد شیمیایی و میکسر، تامین و ساخت انواع کلریناتورهای گازی، تامین و ساخت خنثی ساز گاز کلرو سایر گازهای سمی، تامین و ساخت کلیه تجهیزات ابزار دقیق و اندازه گیری و اجرای سیستم اتوماسیون موارد فوق


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید