یودو ایران


نام مدیر:
علی رضوی
email@example.com
021-22066506-7
021-22361214 (Fax)
info@yudo.ir, sales@yudo.ir
www.yudoeu.com
4076

شرح مختصری از فعالیت ها

سیستم های راهگاه گرم برای قالبهای پلاستیک تزریق، دستگاه کنترل دما و حرارت سیستم های خشک کننده مواد، مواد کش، روبوت و رطوبت گیر، مخلوط کن نمک و مواد گازگیر و مواد کش، کنترل دمای قالب و سیستم راهگاه گرم، قیف گازگیر، آسیاب


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید