نیلفام شیمی شهررضا


نام مدیر:
عباس شجاعی
email@example.com
0321-3210663
0321-3210757 (Fax)
1989

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده رزین های پلی وینیل استات، چسب لاتکس، تولید تینرهای فوری، انواع حلال ها


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید