فردوس شیمی لیا


نام مدیر:
امیرحسین اقبالی
email@example.com
0282- 4453914
0282- 4453496 (Fax)
3441

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده شوینده و ضد عفونی کننده با نام تجاری پاریز، سلماز، یوماخ


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید