صنعتی هنکل


نام مدیر:
جان آلاجالیوغلو
email@example.com
021-88757141
021-88759983 (Fax)
info@henkeliran.com
www.henkeliran.com
2035

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع چسب های صنعتی و عمومی پایه حلال، بدون حلال، پایه آّبی، چسب کاغذ، چسب چوب ، چسب حرارتی، تولید مواد شیمیایی، پوشش دهنده


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید