هورفلکس


نام مدیر:
احمد افخم
email@example.com
021-44273205
021-44273207 (Fax)
info@horflex.com
1672

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده مرکب چاپ روتو و فلکسو


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید