آریا


نام مدیر:
مسعود توتونچی
email@example.com
021-66141028, 66141732
021- 66141609 (Fax)
aria_manesman@yahoo.com
2141

شرح مختصری از فعالیت ها

وارد کننده لوله مانسمان در تمامی سایزها و رده ها، تامین کننده قطعات و تجهیزات صنایع نفت وگاز وپتروشیمی، تدارک و تجهیز تاسیسات ساختمانی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید