تجارت گستران دریک


نام مدیر:
حمیدیان
email@example.com
021- 88649136
021- 88194074 (Fax)
info@tgderik.com
www.tgderik.com
2210

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین و تجهیز کلیه ملزومات صنایع نفت،گازو پتروشیمی ،ابفا و....


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید