سینا شیمی گلپایگان


نام مدیر:
مسعود معدنی
email@example.com
0372-3225615
0372-3225615 (Fax)
1871

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده رنگ های روغنی و پلاستیکی ساختمانی، صنعتی، اپوکسی و کوره ای، سوله، ترافیکی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید