صنایع رنگ درخشش عمران شیمی


نام مدیر:
شهرام یزدی
email@example.com
021-44209757
021-44209703 (Fax)
s-yazdi@omranshimi.com
www.omranshimi.com
2433

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید و اجرای انواع رنگ و پوشش های سطح آب پایه اکریلیکی سیلیکونی و سیلیکاتی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید