شهرام شیمی


نام مدیر:
شهرام زارعیان
email@example.com
021-88519302
021-88751221 (Fax)
Info@shahramchemi.com
www.shahramchemi.com
1853

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده رنگ های آکریلیک آب پایه ساختمانی، عایق رطوبتی سفید، چسب بتن


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید