صنایع رنگ سورمه


نام مدیر:
عبدالرضا پورحسینی
email@example.com
021-88753895
021-88753896 (Fax)
2721

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده رنگ های ساختمانی و نما، پوشش های اکریلیک پایه آبی، پوشش های صنایع چوب، پوشش های ترافیک، پوشش های صنعتی هوا


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید