سلطان شیمی تبریز


نام مدیر:
علی صمدیان
email@example.com
0411-3353344
0411-3353355 (Fax)
sultanchemi@yahoo.com
2311

شرح مختصری از فعالیت ها

واردات، صادرات، تهیه و توزیع مواد شیمیایی مورد مصرف کارخانجات سولفات آمونیوم


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید