ایلیا پیچ صنعت


نام مدیر:
محمد شماعی
email@example.com
021- 55417796
021- 55422690 (Fax)
info@iscrew.ir
www.iscrew.ir
2144

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده و وارد کننده انواع پیچ ، مهره و اتصالات


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید