سابین صنعت پایا


نام مدیر:
سمیرا حسن نژاد فرید
email@example.com
021-88303176
021-88303175 (Fax)
info@sabinsanat.com
www.sabinsanat.com
2323

شرح مختصری از فعالیت ها

وارد کننده مستقیم برندهای معتبر از قبیل ویکا، فیشر، رزمنت، یوکوگاوا، اندرس+هوزر، یونایتد الکتریک، دوایر


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید