شیمیایی سپتاک


نام مدیر:
محمد رضا خسروی
email@example.com
021-22020953
021-22020963 (Fax)
septiak@palacgroup.com
www.septiak.com
2071

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده رنگ های ساختمانی و صنعتی، بتنی، گالوانیزه رنگ های ترافیکی، عایق زیر بدنه خودرو، ضد حریق و فلزات، پوشش کانال های آب شرب


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید