شیمیایی و پوشش های حفاظتی سپهر رنگ آرا


نام مدیر:
عبدالحسین قباد پور
email@example.com
021-88027600
021-88027600 (Fax)
info@rangara.org
www.rangara.org
1838

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع رنگ های صنعتی و تخصصی و پوشش های کف جهت صنایع وتاسیسات پالایشگاهی، نیروگاهی و تاسیسات دریایی، سالن های ورزشی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید